MDD

MDD

Na deň deti sme vytvorili detskú zónu pre Malé kafe. Deti mali k dispozícii rôzne kreativne a športové aktivity a zabavila sa celá rodina.Sme radi, ze aj vďaka nám sa stmeľuje susedská komunita a rodičia trávia zmysluplne čas so svojimi