Streda 31.10.2018, 10:00-12:00 hod, začiatok v RC Ráčik

prihlasovanie: info.racik@gmail.com

Pre 4 – 8-ročné deti (max. 15 detí)

Milé deti! Vyberte sa s nami po stopách čarovnej jesenno-zimnej prírody. Hoci sa vám na prvý pohľad môže zdať, že
príroda už stíchla, stále je plná farieb, zvukov a života. Presvedčia vás o tom nielen pestrofarebné listy stromov, ale aj
rôzne stopy a zvuky živočíchov, ktoré neodleteli do teplých krajín a neukladajú sa na zimný spánok. Budeme ich
spolu spoznávať formou hry, tvorenia a zapojením všetkých zmyslov. So sebou si odnesiete zopár nových poznatkov,
malý sadrový odliatok stopy a určite aj nevšedný zážitok z jesennej prírody .
Tešíme sa na vás (deti 4-8 rokov) v stredu 31.10.2018 v RC Ráčik o 10.00 hod. Oblečte sa teplo, pohodlne a športovo,
druhá časť programu medzi 11.00-12.00 hod bude prebiehať vonku. Na malú výpravu do prírody si prineste malé
látkové vrecúško.
Lektorka: Jana Menkynová
Info: Deti predškolského veku iba v sprievode dospelého!

1) RC Ráčik – 60 min. (10:00-11:00)
 Náplň: Spoznávanie jesennej prírody – ako sa príroda pripravuje na zimu prostredníctvom hudby a tvorivých
aktivít.
 Materiál:
o hudba Vivaldi – zvuky 4 roč. období resp. výber zvukov typických pre dané ročné obdobie (pozadie),
o plyšové zvieratká: medveď, bocian, sýkorka a iné
o farebné obrázky zvierat a rastlín k jednotlivým obdobiam,
o lístočky k hádanke ročných období (podľa veku detí s obrázkami),
o ukážky prírodnín: ukážky kožúškov vybraných cicavcov,
o pracovné listy / omaľovanky pre každé dieťa (vyfarbenie zvieratiek, stopy + kvíz so zaujímavosťami
pre staršie deti)
o kľúč na spoznávanie stôp – mapy so stopami zvierat,
o sadra + formičky na odlievanie stôp + hotové sadrové stopy zvierat (srnec, bobor, líška, zajac,
veverička)

Aktivity:
1. Striedanie ročných období (predstavme si ročné obdobie)
2. Čo robia zvieratká na jeseň? (spoznávanie zvierat a ich prispôsobení)
3. Ako vieme, že tu boli? (stopy + pracovné listy/omaľovanky)
 Stopy zvierat – odlievanie stôp zo sadry a ich určovanie
 Iné dôkazy ich prítomnosti (ukážky pobytových znakov ako napr. šiška alebo oriešok obhryzený
veveričkou/ďatľom)
Prestávka na občerstvenie cca 10 min. a PRESUN VON
2) Vonku v okolí – cca 60 min. (11:10-12:10)

Náplň: Spoznávanie jesennej prírody – ako sa príroda pripravuje na zimu prostredníctvom pohybových a
zmyslových aktivít.
 Materiál:
o pohybová hra – plyšové zvieratká: medveď, bocian, sýkorka a iné + čarovacia palička,
o farebné obrázky zvierat a rastlín k jednotlivým obdobiam,
o kŕkacia drevená žabka + zvukové nádobky (pre staršie deti resp. za maličkých rodič),
o nahrávky zvukov zvierat,
o cibrenie zmyslov, pozornosti počas „výpravy“ (do vrecúška zbierame len prírodniny: napr. niečo
červené, niečo pichľavé, niečo tvrdé, nejaký plod, nejaký list)

Aktivity:
1. Pátracia hra (priebežne: zbieranie prírodnín zo zoznamu do vrecúška)
2. Čo robia zvieratká v zime? (pohybová hra na cca 10 min.)
3. Ako vieme, že tu sú/boli?
 Stopy zvierat – hľadanie stôp a iných dôkazov ich prítomnosti priamo vonku (priebežne)
 Spoznávanie zvierat podľa zvukov – zvieratká často v prírode nevidíme, ale počujeme –
púšťanie nahrávok zvierat z mobilu (doplnené ukážkou obrázku daného zvieratka) + hra so
zvukovými nádobkami (hľadanie dvojíc podľa rovnakého zvuku, cca 15-20 min.)
4. Spoločný záver v kruhu a rozlúčenie (každý si odnesie svoju sadrovú stopu + omaľovanku/pracovný list) cca 5min

Ponorme sa do tajomstiev prírody