Spojte príjemné s užitočným – vytrieďte nepotrebné zimné šatstvo a prineste veci v sobotu 15. 12. 2018 medzi 9-16 hod. na dvor Starej jedálne, kde sa môžete zohriať naším vianočným punčom a vychutnať si predvianočnú atmosféru.

Ide už o piatu dobročinnú zbierku, ktorou spolu s Vami pomáhame. Vyzbierané veci pôjdu pre rómske rodiny žijúce v podmienkach extrémnej chudoby a vylúčenia.

Predvianočná zbierka šatstva