Úrad Práce schválil Ráčiku 3 miesta pre aktivačných pracovníkov. Ak by ste poznali niekoho kto by sa hodil na takúto činnosť, dajte nám prosím vás vedieť. Nástup by bol možný okamžite, trvanie 6 mesiacov. CV môžu posielať na info.racik@gmail.com a volať môžu priamo na číslo 0917 632 015. 

Aktivačný pracovník bude vykonávať (20 hodín týždenne) takmer všetky činnosti potrebné k bezproblémovému chodu občianskeho združenia Ráčik, ako napr. udržiavanie poriadku a čistoty priestorov, pomáhanie pri programových aktivitách a v herni s deťmi, administratíva a pod.

Podmienkou je trvalé bydlisko v Bratislave, evidencia na úrade práce ako nezamestnaný občan nepoberajúci dávky v nezamestnanosti a ani iné sociálne dávky.

Aktivačný pracovník