Chcete vedieť aké je tajomstvo pokojného rodiča?

Chcete sa cítiť vo svojej rodičovskej úlohe príjemne a pohodlne?

Radi by ste pre svoje dieťa vytvorili šťastný domov plný porozumenia, podpory a lásky?

Ak áno, tak tématické prednášky s Martinou Vagáčovou sú určené pre Vás. V rámci prvej, ktorá sa bude konať 28. 1. 2019 od 16:00 – 17:30, sa oboznámite s princípmi efektívneho rodičovstva, ktorý je založený na rešpektujúcom a bezpodmienečne prijímajúcom prístupe.

Prednáška spolu s priestorom pre Vaše otázky bude trvať 90 min, prosili by sme o účasť bez detí. Ide o prvú prednášku zo série prednášok, preto je vstup na túto prvú prednášku zdarma.

Nahlasovať sa môžete na: info@efektivne-rodicovstvo.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

Efektívne rodičovstvo