Hudobno-pohybový kurz pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov. 
Kedy? Prvá skupina v stredu od 9:30 do 10:15. Druhá skupina od 10:30 do 11:15.
Cena:30eur za kurz (6 hodín).
Kontakt a prihlasovanie :petka.mikulova@gmail.com  alebo 0917 668 231

Začíname v septembri 2019, je možné prihlasovanie sa aj priebežne

Čo vás čaká na kurze? 
Kurz je zameraný na hudobno-pohybovú rytmiku. Pohyb, hudba a hra rozvíjajú osobnosť. Naučíme sa známe riekanky, zatancujeme si na obľúbené detské pesničky a zahráme si na rytmické nástroje. 
Prečo sa prihlásiť? 
Deti si užijú veľa zábavy.
Rozvinieme v nich komunikačné schopnosti, hudobno-pohybovú rytmiku, motoriku a podporíme ich samostatnosť! 

Teším sa na Vás a vaše detičky! 

Malí muzikanti/tanečníci