Workshop Dôverujúce rodičovstvo: ako povzbudiť deti na ich ceste k samostatnosti.

8.3 16:30
Rozprávať sa budeme o bariérach dospeláckeho prostredia, ktoré robia z detí začarované bytosti, ktoré sa správajú nezvyčajne, nie však tak, ako by sme očakávali.
Ako podporovať vnútornú motiváciu detí tak, aby dokázali objaviť a rozvíjať svoj potenciál a zároveň dokázali akceptovať hranice.
Ako zvyšovať ich odolnosť a vytrvalosť. Ako ich viesť k schopnosti vymedziť sa, byť sám sebou a zároveň dokázať spolupracovať. Ako im pomôcť byť v živote úspešnými a spokojnými ľudmi.
Deti môžu byť prítomné na prednáške spolu s vami, alebo sa môžu pohrať vedľa v herničke.
Vstupné: 5 eur, Prihlasovanie: info.racik@gmail.com
Lektor: Mgr, Martin Kuruc, PhD.
Martin učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.
Pôsobil 4 roky v liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti s poruchami učenia a správania. Má ukončený dlhodobý dynamicky orientovaný výcvik SUR v skupinovej terapii, Kurz efektívneho rodičovstva, Rešpektovať a byť rešpektovaný a Nenásilnú komunikáciu. Spolupracuje so CZŠ Narnia, SZŠ Felix a SZŠsMŠ Márie Montessori v Bratislave.
Prihlasovanie: info.racik@gmail.com


Dôverujúce rodičovstvo: ako povzbudiť deti na ich ceste k samostatnosti