Rok 2019 bol pre Ráčik opäť zaujímavý a plný aktivít. Naša zelená hernička bola otvorená približne 175 dní ( a väčšínu z tých dní dva krát denne.) Ako jedno z mála rodinných centier sme otvorení v doobedných aj poobedných hodinách a tieto otváracie časy sa nám podarilo udržať. Okrem herničky sme organizovali a zúčastnili sme sa na rôznych podujatiach. Vo februári sme si pripravili karneval, v rámci ktorého si deti užili zábavné vystúpenie Makile. V marci sme pre najmenšie deti priniesli krásne divadielko batolárium Lili, ktoré sa stretlo s veľkým úspechom. Je to jedno z mála predstavení, ktoré je určené pre najmenšie deti od pol roka.

Stále je záujem aj o výchovné a vzdelávacie prednášky a kurzy a vybrať si mohli deti, ale aj dospelí. Tím našich dobrovoľníčok sa zúčastnil aj akcie Míľa pre mamu, ktorá sa koná každý rok na Kuchajde. Zorganizovali sme tradičné akcie ( blšák, vianočné fotenie, lampiónový sprievod, výrobu vianočných vencov), ale prišli sme aj s novými krúžkami a náš kalendár je aktuálne tak plný, že ľutujeme jedine to, že naše miestnosti nevieme nafúknuť, aby sme vedeli  vykryť všetky žiadané aktivity. Po pár rokoch sme mali svoj stánok aj v septembri na vinobraní, a rodičia s deťmi sa mohli realizovať vďaka kreatívnym úlohám.  Medzi  naše najúspešnejšie akcie patril športový deň na deň detí a úspech mal práve preto, že bol odlišný od ostatných detských akcií. V septembri sme oslávili 15 rokov fungovania centra a popriali sme si všetko najlepšie do ďalších rokov. Nedávno v novembri  nás prekvapilo počasie a zo dňa na deň sme museli rozhodnúť o presune lampiónového sprievodu, aj to sme však zvádli veľmi dobre.

V roku 2019 sme však riešili aj bežné prevádzkové veci, fungovanie chodu herničky a koordináciu kurzov. Odišlo nám mnoho stálych dobrovoľníčok a členiek, a bolo obdobie keď sme potrebovali získať a zaktivizovať nové dobrovoľníčky. Tým že fungujeme každý deň a každý mesiac riešime program a organizovanie akcií je dôležité, aby nás bolo čo najviac. V prvom rade sme totiž mamy a je teda úplne bežné, že nám ochorejú deti, alebo sa nám kvôli deťom a rodine zmenia plány. Vieme že navonok vyzerá v ráčiku všetko jednoducho, je však za tým veľa práce a úsilia dobrovoľníkov. V neposlednom rade máme za sebou 15 rokov fungovania a tešíme sa na nové výzvy, ktoré nám prinesie ďalší rok. Veríme, že nám návštevníci zachovajú svoju priazeň, a že ráčik bude mať stále dostatok dobrovoľníkov a členov.

A aké máme plány na ďalší rok? Aktuálne evidujeme zvýšený záujem o ekologické témy a radi by sme priniesli hodnotné workshopy a prednášky pre deti aj dospelých z tejto oblasti. Stále je záujem o kurzy či kultúrne aktivity tak veríme, že sa nám podarí udržať dobrú a stabilnú úroveň programu. Privítame nápady a iniciatívu nových dobrovoľníkov. Ešte by sme radi spomenuli aj otvorenie komunitného centra Stará Jedáleň, ktoré sa plánuje v prvej polovici roka 2020. Ráčik patrí k zakladateľom Starej Jedálne a aj s našou podporou sa podarilo, že miesto pre deti, mladých ľudí a komunitu dostáva reálnu podobu a čoskoro sa budeme môcť stretávať aj tam. Tešíme sa na všetky nové výzvy roka 2020

Ak chcete podporiť naše aktivity, môžte nám venovať finančný dar na číslo účtu SK71 1100 0000 0026 2302 8412

Čo všetko sme stihli v roku 2019 v RC Ráčik