Sobota 7.3.2020 o 15.00 v Starej Jedálni ( Kadnárová 7- vchod z peknej cesty)

Workshop o tom, čo je to motivácia, ako podporovať vnútornú motiváciu u detí. Čo je to autonómia dieťaťa. Prečo hranice nie sú zlé a ako ich nastaviť tak aby sme nestratili/nezlomili dieťa.

Vstupné: 7 eur, Prihlasovanie: info.racik@gmail.com

Lektor: Mgr, Martin Kuruc, PhD.Martin učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.
Pôsobil 4 roky v liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti s poruchami učenia a správania. Má ukončený dlhodobý dynamicky orientovaný výcvik SUR v skupinovej terapii, Kurz efektívneho rodičovstva, Rešpektovať a byť rešpektovaný a Nenásilnú komunikáciu. Spolupracuje so CZŠ Narnia, SZŠ Felix a SZŠsMŠ Márie Montessori v Bratislave.

Dôverujúce rodičovstvo: Kontrola verzus podpora autonómie v prístupe rodičov k ich deťom