21.7. od 9:00 do 15:00 |

Vstupné: 20€/os.

Prihláste sa na benkovalin@gmail.com | 0908559418?️

Čo sa naučíme?Poskytovať prvú pomoc pri:• poruchách vedomia, poruchách dýchania a zlyhaní krvného obehu,• dusení pri obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom,• masívnom krvácaní a šoku,• pádoch, ranách, krvácaní, zlomeninách, poraneniach kĺbov, šliach a svalov,• popáleninách a poleptaní,• horúčke, febrilných kŕčoch a epileptickom záchvate,• stavoch závažnej dýchavičnosti pri zápaloch v oblasti hrtanu – laryngitídach, epiglotitidách,• bolestiach bruška, hnačkách a zvracaní,• otravách detí, alergických reakciách a anafylaxii. Ďakujeme za podporu Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy

Kurz prvej pomoci zameraný na deti