?️Od 23. do 27. augusta sa budeme stretávať v čase od 09.00 do 12.00 v priestoroch RC Ráčik na Peknej ceste 9.
Workshop je určený deťom od 3 do 6 rokov a prebieha bez účasti rodičov (kapacita je 10-12 detí).

?️Harmonogram workshopu:
8:30-9.00 príchod detí
9: 00-10:00 kreatívna alebo pohybová aktivita (tanečná, vytvarná, pohybové hry)
10-10:30 desiata (pečivo+nátierka, jogurt, výživa) a oddych
10:30- 11:30 kreatívna alebo pohybová skupinová aktivita
11:30- 12:00 voľná hra detí

? Deti majú po celý čas zabezpečený pitný režim.

?‍? Workshopom vás budú sprevádzať skúsení lektori z animateam.sk, ktorí majú skúsenosti s deťmi v tomto veku a preferujú rešpektujúci prístup. V prípade, ak je dieťa nespokojné alebo plače, budeme telefonicky kontaktovať rodičov a dohodneme spoločne ďalší postup.

? Je pre nás samozrejmé, že venujeme zvýšenú pozornosť hygiene a rešpektujeme aktuálne nariadenia a predpisy. V prípade, že sa workshop zruší kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii bude vám vrátená alikvótna suma.

❓Čo budete potrebovať?
Dieťa sa po príchode prezuje, môže si doniesť vlastnú fľašu na pitie, oblečenie na prezlečenie, ak by sa zašpinilo (označené menom) ideálne v ruksaku označenom menom. Dôležité je primerané oblečenie – je potrebné rátať s tým, že deti sa môžu zašpiniť počas výtvarnej aktivity. Doneste, prosím, aj kópiu zdravotného preukazu.

ℹ Cena workshopu je 70 eur (v cene je zahrnutý materiál na aktivity aj desiata).
Platba prebehne na mieste pred začiatkom kurzu, doneste si prosím presnú hotovosť.

*dátum workshopu je zmenený na 23-27.8.2021 a stále sú voľné miesta, nahlasovanie: daniela.kupecka@gmail.com

TÝŽDENNÝ WORKSHOP KREATIVITY A POHYBU