V mesiacoch júl- september sme zorganizovali pravidelné online enviromentálne stretnutia zamerané na rôzne témy. Vzdelávanie bolo uskutočnené prostredníctvom lektorov z Daphne- inštutútu aplikovanej ekológie a deti prebrali zaujímavé témy zamerané na stretnutia s prírodou- les, lúka, zvieratá, hmyz, ale prebrala sa aj dôležitosť separácie odpadu. Každé stretnutie bolo ukončené výzvou, ktorú deti plnili v spolupráci so svojimi rodičmi. Po ukončení stretnutí si deti mohli vyzdvihnúť odmenu v RC Ráčik- knihu zameranú na enviromentálnu tému- Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila- príbehy o ochrane prírody.

Ďakujeme magistrátu mesta Bratislava za finančnú podporu projektu Enviromentálna výchova

Deti plnili rôzne úlohy podľa pokynov v prírode

Odmenou na konci je zaujímavá knižka zameraná na enviromentálnu tému

Enviromentálna výchova v lete