? Ďalšia krásna, príjemná a vydarená akcia je za nami. Ďakujeme za hojnú účasť a skvelú atmosféru na interaktívnom čítaní s autormi Andreou Kosír a Danielom Pointom. Čítali nám z knihy Lesní hrdinovia s podtitulom „o tých, ktorých nik nemá rád a predsa zachránili svet“.

https://www.donio.sk/lesnihrdinovia
Ďakujeme za účasť na čítaní z knihy Lesní hrdinovia s podtitulom „o tých, ktorých nik nemá rád a predsa zachránili svet“