Kluby tvorivej dramatiky pre deti 

Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava – Krasňany
Každú stredu v čase od 15.00 do do 16.30 hod. 
Cena: 90,-€ 

Poplatok  za kurz je na obdobie 5 mesiacov.

Lektorka: Mgr. Radka Kukurugyová

Kontakt: ozvarianty@gmail.com.

Klub tvorivej dramatiky pre deti vo veku 8-14 rokov