Kluby tvorivej dramatiky pre deti 

Vek: 8-14 rokov

Každú stredu od 14.septembra 2022!!!

Miesto: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava – Krasňany
Čas: od 15.00 do do 16.30 hod. 
Cena: 90,-€ 

Poplatok  za kurz je na obdobie od  14.septembra 2022 do 31.januára 2023.

Lektorka: Mgr. Radka Kukurugyová

Kontakt: ozvarianty@gmail.com.

Klub tvorivej dramatiky pre deti vo veku 8-14 rokov