Ako si nájsť čas a priestor pre seba

Kde: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava

Kedy: 24. januára 2023 o 17:00

S kým: Katarína Országhová, profesionálna životná koučka

“Každá mama má právo mať čas iba pre seba, pretože z mamy čerpá celá rodina.” Marek Herman

Máte pocit, že venujete čas len deťom, domácnosti a práci?Máte výčitky, keď robíte niečo iba pre seba?Neviete ako si zorganizovať čas a nestihate to, čo by ste chceli?Máte pocit, že ste na poslednom mieste?Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, tento workshop je určený pre vás.

Čo vám workshop prinesie:

ujasnenie si toho, čo chcete robiť a čo je pre vás dôležité robiť pre seba a svoje lepšie jakoľko času by ste chceli na svoje aktivity

čo je pre vás v momentálnej situácii možné

ako si vytvoríte priestor na svoje aktivity v rámci vašich možností čo urobiť do budúcna, aby ste dosiahli ideál

Vstupné: 5e*

Prihlášky: k.orszaghova@gmail.com alebo do správy

Trvanie workshopu: 60 minút

Počet účastníkov je limitovaný, preto je potrebné prihlásiť sa vopred a rezervovať si svoje miesto.

Teším sa vás dámy!

Mgr. Katarína Országhová

Profesionálna životná koučka

FB a IG: @mojaprilezitost www.mojaprilezitost.sk“ Každý deň je príležitosťou.”

*Vstupné je potrebné uhradiť vopred na účet, faktúra na úhradu vám príde mailom.

Ako si nájsť čas a priestor pre seba