Deti nie sú lenivé, len niekedy nemusia vedieť, kde začať, alebo strácajú motiváciu robiť niečo samostatne. Rodiny, ktoré vedia správne rozdeliť úlohy a zodpovednosti za ich plnenie členom domácnosti, sú odolnejšie voči zvládaniu rôznych problémov. Deje sa to vďaka tomu, že aj keď sa možno nejaká úloha nesplní, pozrú sa na to, prečo sa tak stalo a či bola úloha zadaná v súlade s túžbami a požiadavkami daného člena domácnosti.

Ako teda odovzdať deťom zodpovednosť bez toho, aby sa pod jej váhou zlomili a zároveň, aby ich to posúvalo vpred?

Na interaktívnom workshope sa pozrieme na to:

– ako už teraz pracujete s odovzdávaním zodpovednosti

– čo všetko už teraz vaše deti robia a ako reagujú na nesenie zodpovednosti a následkov z toho vyplývajúcich

– ako to chcete maťPonúknem Vám iný pohľad na odovzdávanie zodpovednosti, ktorý Vám môže pomôcť v lepšom uchopení a zorientovaní sa v tejto téme v súlade so zámerom vychovať dieťa k prevzatiu zodpovednosti za svoj vlastný život.

Kedy: 9.2.2023 o 17:00 – 18:00

Kde: MC Ráčik

Registrácia: sprievodcarodicovstvom@gmail.com

Cena: 5€ / osobaPočet miest obmedzený

O lektorke:Svatava Havadejová je profesionálnou koučkou, lektorkou, matkou 2 malých detí a autorkou projektu Sprievodca rodičovstvom. Venuje sa šíreniu koučovacej kultúry ako členka predsedníctva Slovenskej asociácie koučov do oblasti rodičovstva, výchovy detí a v spolupráci s OZ EduCoach aj do školstva. Náročné obdobie s vlastnými deťmi ma priviedlo na cestu sebarozvoja, prevzatia zodpovednosti za seba a svoje správanie, prijatia a rešpektovania detí a k hľadaniu cesty, ako byť deťom sprievodcom na ich vlastnej ceste životom.

Workshop Ako na zodpovednosť u detí