🧪 SEPTEMBROVÉ KURZY

Máte doma malého vedeckého nadšenca vo veku 4 – 12 rokov so záujmom o chémiu, fyziku a matematiku? Alebo by ste tieto odbory len chceli deťom priblížiť zábavnou formou? MALÝ VEDEC je to pravé pre vás 🙂.

Projekt George Science ponúka mimoškolské aktivity pre deti od 4 do 12 rokov formou krúžkov alebo workshopov.

Hravou a zábavnou formou sa deti zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika a matematika.

Metodika výučby je primeraná veku dieťaťa, pričom vieme efektívne pracovať aj s rôznovekovou skupinou.

Naše vedecké experimenty aktivizujú logické myslenie, podnecujú kreativitu a odstraňujú strach z vedných odborov v škole.

Krúžok Malý vedec pozostáva z vedeckých experimetov, hier na skupinovú spoluprácu a vzdelávania v oblasti chémie, matematiky a fyziky.

Počas krúžku majú deti na sebe detské laboratórne plášte v rôznych veľkostiach a sú zabezpečené všetky ochranné pomôcky pre prácu v súlade s bezpečnosťou.

Od 6. septembra 2023 začne nový kurz. Možnosť prihlásiť sa aj v počas prebiehajúceho kurzu. Cena sa potom platí alikvotne.

Kurz v RC Ráčiku bude prebiehať vždy v stredu 16.45 – 17.30.

Cena: 120€ /15 lekcií

Registrácia: info@georgescience.com alebo 0908 646 750

Malý vedec – kurz pre deti vo veku 4-12 rokov