🎨 SEPTEMBROVÉ KURZY

„Niekde som čítala, že umenie je vážna vec, ale umenie môže byť aj hra.“

Milé deti, milí rodičia, v septembri pokračujeme i s obľúbenými kreatívnymi dieľňami, ktoré vedie výtvarná pedagogička Katka Kosánová.

MAĽOVANIE JE ČAROVANIE je tvorivá dielňa pre deti, prípadne aj ich mamičky, na ktorej hravou formou spoznáme diela vybraných slovenských i svetových výtvarných umelcov. Spoločne sa budeme venovať tvorivým aktivitám viazaným na konkrétne umelecké dielo. Tie vyústia do výtvarných činností, ktoré sú deťom také blízke. S vedením takýchto dielní mám dlhoročné skúsenosti zo Slovenskej národnej galérie, Bibiany a Múzea dizajnu. Napísala som knihu Ako maliari vidia svet, a tá sa pre nás tiež stane inšpiráciou. Som presvedčená, že priblíženie výtvarného umenia deťom má veľký význam. Podporuje premýšľanie, tvorivosť a cibrí vizuálnu gramotnosť. Máme slovenské i svetové dedičstvo, ktoré stojí za jeho poznanie. Táto oblasť sa postupne stane samozrejmou súčasťou všeobecného vzdelania a z detí tak vyrastú dospeláci s bohatým vedomostným prehľadom. Tak poďme na to – teším sa na vás!

Maľovanie je čarovanie organizujeme 2x mesačne pre deti vo veku 5 -10 rokov v skupine maximálne 10 detí.

Jedna lekcia stojí 8 Eur /dieťa/ vrátane pomôcok a materiálu.

Trvanie: 50 – 60 minút.

Lekcie budú v piatky 15:30 a 16:30 v Ráčiku. Záujemci o kurz i jednorázové lekcie ma môžu kontaktovať mailom alebo na FB.

Prihlasujte sa na: kosanova@chello.sk

Maľovanie je čarovanie