Primárne pre deti od 1,5 roka.

Začíname 5. októbra 2023

Kedy: štvrtky 9:30 a 10:45

Cena: 80 eur za 8 lekcií

Maximálny počet účastníkov: 8

Lektorky: Miroslava Loyová (miroslava.loyova@gmail.com)

🔍 Čo je montessori? Je to podrobne prepracovaný systém práce s deťmi pomenovaný podľa talianskej lekárky Márie Montessori. Montessori systém rešpektuje senzitívne obdobia konkrétneho veku detí, preto má viditeľné výsledky.

🔎 Ako prebiehajú herničky? Herničky prebiehajú v precízne pripravenom prostredí RC Ráčik. Štandardné trvanie bloku je 8 hodín a jedna náhradná hodina. Na hodine deti pracujú samostatne spolu s rodičmi / starými rodičmi. Jednotlivé aktivity si prenášajú na priestor koberčeka. Deti pracujú s množstvom rôznych pomôcok, ktoré sú citlivo pripravene s ohľadom na senzitívne obdobia daného veku. Zameriavame sa na samoobslužné zručnosti, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj zmyslov. Stretávame sa v skupinke max. 8 detí. V malých skupinkách má dieta možnosť nerušene sa zoznámiť s prostredím a pomôckami a zároveň sa nenásilne „ sociálne oťukat“ v prostredí rovesníkov. Rodičia majú možnost strávit zmysluplný čas v zmysluplnom prostredí so svojimi deťmi. Pozorovať ho v novom prostredí a v kolektíve. Montessori svet je zaujímavý a krásny, ste srdečne vítaní 🌞.

Kurz Montessori herne v Ráčiku