Ďakujeme Mestskej časti Rača za grantovú podporu, vďaka ktorej sme mohli pre vás uskutočniť projekt Divadelná Pekná cesta v rámci, ktorého sme priniesli deťom divadielka, najmä batoláriá, ktoré sú veľmi prospešné pre ich vnímanie a vývin a zoznamujú sa tak so svetom divadla a kultúry už v detskom veku.

@mestska_cast_raca

Poďakovanie Mestskej časti Rača