Srdečne vás pozývame na workshop, ktorý ako Ráčik organizujeme v spolupráci so Starou jedálňou a s OZ InTYMYta.

● Ako sa s deťmi a mládežou rozprávať o sexualite.

●Dňa 22.11 o 17:00 v Starej jedálni.

● prihlasovanie: podujatie.racik@gmail.com

Workshop je určený rodičom detí v akomkoľvek veku, od batoliat, cez teenagerov. Dve skúsené lektorky povedú účastníkov interaktívne cez rôzne témy počas cca 2,5 hodín. Bude priestor aj na otázky a diskusiu. Nakoľko sme si urobili prieskum a prejavili ste záujem o zameranie workshopu pre rôzne vekové kategórie detí, tak bude pre nás pripravený tak, že bude vhodný či už máte doma batoľa, základkárov, stredoškolákov a pod.

Cena workshopu je:

10 eur na osobu

Workshop sa nám vďaka dotácii Hlavného mesta Bratislava podarilo priniesť za symbolickú cenu, pričom výťažok bude rozdelený medzi Ráčik a Starú jedáleň, ktora nám poskytla priestory.

*Bežná cena workshopu je 39 eur na osobu.

Ciele workshopu/ Čo vie workshop priniesť:

– zručnosti na budovanie dôvery medzi vami a dieťaťom, aby za vami mohlo prísť s čímkoľvek, čo ho zaujíma alebo trápi

– vedomosti a zručnosti, ako dieťaťu pomôcť budovať pozitívny vzťah k svojmu telu a vzťahom

– bezpečné a bez hanby rozhovory o prirodzených témach, akými sú sex a sexualita

– konkrétne nápady na komunikáciu zložitých tém… a oveľa viac

Budeme sa v bezpečnom prostredí baviť o témach:

– osobné hranice a ako si ich nastaviť

– telesná pozitivita, ideál krásy, poruchy príjmu potravy

– porno, médiá a sexualita

– masturbácia

– antikoncepcia

– súhlas

– sexuálna orientácia

– veková vhodnosť a ďalšie..

O organizácii:

InTYMYta je slovenská nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Vzťahovou a sexuálnou výchovou šírime osvetu o rešpekte, bezpečí, zdraví a súhlase už 32 rokov. Do roku 2022 sme fungovali pod názvom Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Lektorujeme interaktívne a inkluzívne workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy o zdravých vzťahoch, bezpečí, súhlase a rešpekte, pomáhame podporovať zdravé a rešpektujúce správanie v bežnom živote aj v kyberpriestore. Máme za sebou stovky vzdelávaní v najrôznejších prostrediach, vytvárame vzdelávacie materiály, metodiky, organizujeme osvetové udalosti. Našou víziou je vzťahovou a sexuálnou výchovou prispievať k zdravej, férovej a rešpektujúcej spoločnosti. Riadime sa pri tom dátami, medzinárodným i národným výskumom a aktivity tvoríme s podporou odborníkov a odborníčok z oblastí medicína, psychológia, gynekológia, pedagogika, sexuálna pedagogika a ďalšie.

Workshop: Ako sa s deťmi a mládežou rozprávať o sexualite