NOVINKA OD JANUÁRA 2024 po dobu 10 týždňov

V súčastnosti neprebieha

Rodinné centrum Ráčik od januára poskytne nový kurz zameraný na rodičov s deťmi. V spolupráci s lektorkou Monikou, vyštudovanou psychoterapeutkou, nájdete u nás bezpečný priestor na rôzne vaše otázky.

1. Skupina pre rodičov spolu s deťmi:

Rodičovstvo prináša mnoho radostí, ale aj výziev. S týmito výzvami je ľahšie vyrovnať sa, keď máme niekoho, s kým sa môžeme podeliť o svoje myšlienky. Neustále hľadáme správny postoj a rozhodnutia v súvislosti s výchovou našich detí. Často nás trápi dilema, či trvať na stanovených pravidlách alebo prispôsobiť naše očakávania a čo robiť s očakávaniami okolia.

Skupina pre rodičov s deťmi poskytuje bezpečné prostredie, kde sa môžeme venovať rôznym témam. V skupine môžeme diskutovať o všetkom, čo vás doma v rodičovskej roli trápi, a spoločne hľadať riešenia pre oblasti, kde sa niekedy cítite menej istí.

Počas našich 10 týždňov sa budeme pravidelne stretávať každý piatok o 9:00. Rodičia spolu s malými členmi našej skupiny. Každé stretnutie bude trvať hodinu a pol, čo nám poskytne dostatok času na užitočné diskusie a zábavné aktivity. Netreba si nič priniesť, len seba a svoje detičky, všetko potrebné dostanete na skupine. Začíname 19.1. Cena jedného stretnutia je 10€ na rodinu. Teším sa na to, čo všetko nás čaká!

Ďalšou možnosťou je kurz s názvom Terapia vzťahu rodiča a dieťaťa, kde sa už s lektorkou venujete hlbšie riešeniu konkrétnej situácie.

2. Terapia vzťahu rodiča a dieťaťa:

Terapia vzťahu medzi rodičom a dieťaťom ponúka priestor na hlbšie preskúmanie nášho vzťahu s dieťaťom, ktorý momentálne nie je bezproblémový.

Do nášho vzťahu vstupujú rôzne faktory, ako sú konflikty, očakávania, vnútorný tlak a vplyv okolia či starších členov rodiny. Ako rodičia sa môžeme cítiť zmätení a neistí ohľadom toho, či konáme správne. Je dôležité uvedomiť si, že všetky vzťahy prechádzajú výzvami. Ak cítite, že sa váš vzťah s dieťaťom zhoršuje, prehlbuje sa medzi vami odstup a strácate radosť zo spoločne stráveného času, Terapia vzťahu rodiča a dieťaťa je ten správny a bezpečný priestor.

Terapia vzťahu medzi rodičom a dieťaťom otvára možnosti pre hľadanie ciest, ako váš vzťah uzdraviť, aby bol opäť taký blízky, ako predtým. Poskytuje nám možnosť zhodnotiť témy, ktoré nám bránia v opätovnom priblížení sa k sebe. V bezpečnom prostredí skupiny budeme mať príležitosť preskúmať rôzne možnosti, ako posilniť náš vzťah. Budeme sa stretávať 10 týždňov. Každý týždeň budeme spolu hodinu a pol, čo nám poskytne dostatok priestoru na intenzívnu prácu na našich vzťahoch s deťmi. Začíname v piatok 19.1. o 10:30. Cena jedného stretnutia je 10€ na rodinu. Teším sa na všetkých, ktorí sa k nám pridajú.

Pár slov o lektorke:

Poskytujem súkromnú starostlivosť špecializovanú na osobné a vzťahové poradenstvo a terapiu. Opieram sa o psychoterapeutický prístup zameraný na človeka podľa Carla Rogersa, špecializované poradenstvo a prvky psychosomatickej psychológie.

Ponúkam bezpečné prostredie, v ktorom môžu klienti otvorene preskúmať svoje témy a nájsť spôsoby ako s nimi efektívne pracovať. Venujem sa ľuďom v náročných životných situáciách vrátane vyhorenia, komplikovaných vzťahov, ukončenia partnerstva, potreby zmeny v živote alebo kariére a ľuďom po strate blízkeho.

Starostlivosť poskytujem aj klientom, ktorí sa učia žiť plnohodnotný život s diagnostikovanými ochoreniami. Pracujem s ľuďmi s úzkosťami, panickými atakmi a psychosomatickými ťažkostami.

www.ktosom.sk

Teším sa na to, čo všetko nás čaká!

Skupina pre rodičov spolu s deťmi – kurz