19.2.2024 sa budú konať februárové Tvorivé dielne s Miškou pre mládež a dospelých. Maľovať sa bude akvarelom na tému NOC. Tešíme sa na vás o 17.30 v Ráčiku 🎨🖼️🖌️.

Cena 16€.
Prihlasovanie: misulav@gmail.com.

Tvorivé dielne s Miškou pre mládež a dospelých