Nový kurz NEPOSEDKO pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov.

Neposedko je hravé cvičenie, ktoré rozvíja hrubú a jemnú motoriku a podporuje správny psychomotorický vývin dieťaťka. Pohyb v rannom detstve je úzko viazaný na vývoj mozgu, preto je pre deti nesmierne dôležitý. Aktivity ponúkajú dieťaťu širokú škálu podnetov zlepšujúce sociálne schopnosti, adaptáciu a tiež rozvoj rečí a kognitívnych schopností.

Precvičujeme najčastejšie problémové partie u detí za pomoci rôznych pomôcok ako fitlopty a overbaly. Cvičenie je vedené zábavnou formou doprevádzané riekankami a pesničkami.

Lektorka: vyštudovaná lekárka MUDr. Mária Laušová, akreditácia metodiky pohybových hier v Brne na rozvoj psychomotorického vývinu, DNS koncept batole

Trvanie kurzu: od 17.4.2024

Kurz sa bude konať vždy v stredu, v troch časových blokoch:

• 9.00 – 9.45 Lienky 12 – 15 mesiacov

• 10.00 – 10.45 Žabky 16 – 24 mesiacov

• 11.00 – 11.45 Zajkovia 2 – 3 roky

Cena: 72€ /8 lekcií + 2 náhradné hodiny v cene (jedna v Ráčiku, druhá v inom centre)

Prihlásenie: neposedkooo@gmail.com

Alebo tu: (aktivny link vložím)

Prosím uveďte vek, skupinu a centrum Ráčik.

Tešíme sa na Vás!

Nový kurz NEPOSEDKO pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov