V mesiacoch júl a august bude prevádzka Zelenej herničky obmedzená.

V júli budú otvaracie hodiny zverejnené na každý týždeň individuálne, preto sledujte sociálne siete kvôli aktuálnym dňom a časom otvorenia.

Od 29.7 do 23.8 bude hernička zatvorená z dôvodu Denných táborov.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Prázdninová Zelená hernička