Deň: UTOROK Čas: 9:15 – 10:15 Trvanie lekcie : 45min Cena:  4 EUR / osoba
Prihlasovať sa môžete cez email: jana.benova@gmail.com alebo telefonicky/správou na 0915812524.

Počas konverzácie vás budem usmerňovať ja, Jana Beňová, (nerada hovorím že „vediem“ kurz, pretože sme všetky rovnocenné partnerky v konverzácii a hlavne chcem aby ste sa cítili uvoľnene a nebáli sa rozprávať :)).  

Hodiny prebiehajú hravou formou (áno niekedy sa aj hráme), konverzujeme o bežných témach, prípadne sa vieme aj dohodnúť na konkrétnej téme a ja si niečo pripravím dopredu (príprava na pracovný pohovor a pod.). Na hodine väčšinou sedíme v kruhu na zemi, alebo ako je komu pohodlné. Detičky sú samozrejme vítané, kľudne ich zoberte so sebou. Kurz je vhodný pre viac aj menej pokročilých.

 Ja som mamina dvoch dievčatiek, na materskej dovolenke som od roku 2015. Angličtina je mojou záľubou a študovala som ju aj na VŠ, konkrétne odbor Anglistika a Amerikanistika (British and American Studies- Bc.) a Anglický jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii (English language and culture in professional communication- Mgr.).

 Teším sa na vás!!!      

kurz Mommy English v Ráčiku