Povedačky z gazdovského dvora v podaní autorky sú pútavé nie len pre deti ale aj pre samotných rodičov. Príbeh je popretkávaný hrami a vzdelávacími vsuvkami. Autorka je mladá mamina, ktorá do príbehov vkladá svoju lásku k prírode a tú chce ďalej pestovať nie len vo svojich deťoch. Deti sa dozvedajú zaujímavé veci z prostredia gazdovského dvora, ale aj z prostredia lesa, či zo sveta byliniek, záhradkárstva. 

Pocet detí na čítaní je obmedzený, preto sa prosím prihlasujte prostredníctvom emailu na jana.orokocka@gmail.com.

Do pribehov mozete nahliadnut tu: www.gazdovskepribehy.webnode.sk

Zážitkové čítanie gazdovských príbehov v ráčiku