? PRINESTE NÁM SVOJ KOLÁČIK
a podporte naše rodinné centrum

Tak ako po minulé roky, opäť vás chceme poprosiť, aby ste nám na lampiónový sprievod napiekli svoje koláče. Výťažok z ich predaja poputuje na chod a aktivity RC Ráčik.

ℹ Koláčiky môžete nosiť v stredu 10.11. od 16. do 17:00 k vstupu do areálu Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7.

Ďakujeme ❤

PRINESTE NÁM SVOJ KOLÁČIK NA LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD