Máte doma malého vedeckého nadšenca vo veku 4 – 12 rokov so záujmom o chémiu, fyziku a matematiku? Alebo by ste tieto odbory len chceli deťom priblížiť zábavnou formou? Malý vedec je to pravé pre vás 🙂

Projekt George Science ponúka mimoškolské aktivity pre deti od 4 do 12  rokov formou krúžkov alebo workshopov.

Hravou a zábavnou formou sa deti zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika a matematika. 

Metodika výučby je primeraná veku dieťaťa, pričom vieme efektívne pracovať aj s rôznovekovou skupinou.

Naše vedecké experimenty aktivizujú logické myslenie, podnecujú kreativitu a odstraňujú strach z vedných odborov v škole.  

Krúžok Malý vedec pozostáva z vedeckých experimetov, hier na skupinovú spoluprácu a vzdelávania v oblasti chémiematematiky a fyziky

Počas krúžku majú deti na sebe detské laboratórne plášte v rôznych veľkostiach a sú zabezpečené všetky ochranné pomôcky pre prácu v súlade s bezpečnosťou. 

Od septembra 2023 začne nový kurz. Možnosť prihlásiť sa aj v počas prebiehajúceho kurzu. Cena sa platí alikvotne.

Registrácia: info@georgescience.com alebo 0908 646 750 

Malý vedec