Milí rodičia!

Od septembra otvárame nový kurz anglického jazyka pre deti vo veku 4-6 rokov.

Kedy: každý pondelok v čase 17:00-17:45

Kde: RC Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava Krasňany

Cena kurzu: 91€ (13 lekcií + 14. Lekcia – náhradná hodina)

Trvanie kurzu: 18.9.2023 – 18.12.2023

Prihlasovanie: jana.benova1@gmail.com

Tel. 0915 812 524

V skupine max. 10 detí.

Deti vo veku 4-6 rokov majú schopnosť absorbovať veľmi ľahko a prirodzene cudzí jazyk. Metóda, ktorou učíme je založená na prirodzenej hravosti a schopnosti detí počúvať a zapamätať si cudziu reč rovnako ako materinskú reč. Program je svojou náplňou a interpretáciou u detí veľmi obľúbený, pestuje lásku k cudziemu jazyku a dáva dobrý základ pre ďalšie štúdium na školách.

Na lekciách pristupujeme k výučbe jazyka hravou formou. Učíme sa básničky, pesničky, rozprávky (napríklad formou divadielka) a tak rozvíjame slovnú zásobu. Vždy si zopakujeme čo sme sa doteraz naučili a pridávame niečo nové. Pracujeme aj s kartami zo série “Show and Tell”. 

Lektorka: Jana Beňová

Vzdelanie: VŠ vzdelanie I.stupňa v odbore anglistika a amerikanistika, VŠ vzdelanie II.stupňa v odbore anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Skúsenosti: kurzy pre mamičky, kurzy pre deti v RC Ráčik, lektor angličtiny na Waldorfskej ZŠ, od januára 2022 pôsobím ako lektorka programu PlayWisely (múdre hranie)

Angličtina pre 4-6 ročné deti