Nový kurz NEPOSEDKO pre deti od 9 mesiacov do 3 rokov.

Neposedko je hravé cvičenie, ktoré rozvíja hrubú a jemnú motoriku a podporuje správny psychomotorický vývin dieťaťka.  Pohyb v rannom detstve je úzko viazaný na vývoj mozgu, preto je pre deti nesmierne dôležitý.  Aktivity ponúkajú dieťaťu širokú škálu podnetov zlepšujúce sociálne schopnosti, adaptáciu a tiež rozvoj rečí a kognitívnych schopností.

Precvičujeme najčastejšie problémové partie u detí za pomoci rôznych pomôcok ako fitlopty a overbaly. Cvičenie je vedené zábavnou formou doprevádzané riekankami a pesničkami.

Lektorka: vyštudovaná lekárka MUDr. Mária Laušová, akreditácia metodiky pohybových hier v Brne na rozvoj psychomotorického vývinu, DNS koncept batole

Trvanie kurzu: 20. 09. – 13. 12. 2023

Kurz sa bude konať vždy v stredu, v troch časových blokoch:

• 9.00 – 9.45 Lienky 9 – 15 mesiacov

• 10.00 – 10.45 Žabky 16 – 24 mesiacov

• 11.00 – 11.45 Zajkovia 2 – 3 roky

Cena: 108€ /12 lekcií + 4 náhradné hodiny (1 náhradná započítaná v RC Ráčik + 3 nahradné hodiny možnosť využiť v RC Klbko – Karlova Ves)

Prihlásenie: neposedkooo@gmail.com

Prosím uveďte vek, skupinu a centrum Ráčik.

Tešíme sa na Vás!

Nový kurz NEPOSEDKO pre deti od 9 mesiacov do 3 rokov