Mysore je špecifický štýl učenia tradície Ashtanga jogy tak, ako ju učil od roku 1948 Sri K. Pattabhi Jois v juhoindickom meste Mysore, štát Karnataka.
Cvičenie Ashtanga jogy Mysore štýlom spočíva v tom, že žiak sa naučí naspamäť sériu (alebo jej časť) a cvičí ju svojím tempom – tempom svojho dychu.
V danom čase na hodine každý cvičí inú pozíciu, má iné tempo, no každý má individuálnu pozornosť učiteľa.
Je to najlepší spôsob ako jogu naozaj prežiť, pochopiť, ponoriť sa do nej a vyťažiť z nej maximum.

Rozvrh cvičení:

Pondelok 19.00- 20.00

Je nutné objednať sa vopred: 

email: monikariskova@gmail.com

telefonicky: 0908 891 261

fb skupina Ashtanga Yogabratislava

Ashtanga jóga