„Niekde som čítala, že umenie je vážna vec, ale umenie môže byť aj hra.“

Milé deti, milí rodičia, príďte do rodinného centra Ráčik na milú kreatívnu aktivitu, ktorú vedie pedagogička Katka Kosánová.

Maľovanie je čarovanie je tvorivá dielňa pre deti, prípadne aj ich mamičky, na ktorej hravou formou spoznáme diela vybraných slovenských i svetových výtvarných umelcov. Spoločne sa budeme venovať tvorivým aktivitám viazaným na konkrétne umelecké dielo. Tie vyústia do výtvarných činností, ktoré sú deťom také blízke. S vedením takýchto dielní mám dlhoročné skúsenosti zo Slovenskej národnej galérie, Bibiany a Múzea dizajnu. Napísala som knihu Ako maliari vidia svet, a tá sa pre nás tiež stane inšpiráciou. Som presvedčená, že priblíženie výtvarného umenia deťom má veľký význam. Podporuje premýšľanie, tvorivosť a cibrí vizuálnu gramotnosť. Máme slovenské i svetové dedičstvo, ktoré stojí za jeho poznanie. Táto oblasť sa postupne stane samozrejmou súčasťou všeobecného vzdelania a z detí tak vyrastú dospeláci s bohatým vedomostným prehľadom. Tak poďme na to – teším sa na vás!

Maľovanie je čarovanie organizujeme 2x mesačne pre deti vo veku 5 -10 rokov v skupine maximálne 10 detí. Jedna lekcia stojí 8 Eur /dieťa/ vrátane pomôcok a materiálu. Trvanie: 50 – 60 minút. Lekcie budú v piatky 15:30 a 16:30 v Ráčiku. Záujemci o kurz i jednorázové lekcie ma môžu kontaktovať mailom alebo na FB.

Prihlasujte sa na: kosanova@chello.sk

Maľovanie je čarovanie